Medvetna tankar och känslor

Vill du öka dina medvetna tankar och känslor

 

Tankar och känslor

Dina tankar är en inre dialog i vårt inre tankesystem som oftast på olika sätt har kopplingar till vårt känslosystem. Du tänker ungefär drygt sextusen tankar per dag som kan innehålla vanor du upprepar för dig själv. Ibland är dessa tankar inlärda från egna erfarenheter i nutid och ibland från barndomens erfarenheter och upprepas medvetet och omedvetet från denna tid.

 

Medvetenhet

Varför är det bra att bli medveten om vår inre dialog av tankar? För du själv har förmågan att välja hur du tänker om dig själv vilket också ligger till grund för hur du reglerar och väljer svara på situationer, erfarenheter och händelser som sker i livet.

Du vill kanske bli medveten (proaktiv) om vad du talar om för dig själv i dina tankar, i din inre dialog istället för att dina känslor väljer direkt (reaktiv). Din medvetenhet, lycka och hälsa beror oftast på dessa tanke- och känsloreaktioner. Det är så att dina tankar aktiverar din känslodrivna process inom dig, både behagliga och obehagliga känslor. Det är du själv som talar om hur du ska reagera och oftast sker det omedvetet.

 

Det kan vara händelser eller andra människor som gör att aktiveringen av obehagliga känslor och reaktioner sätter igång i känslosystemet. De aktiverar känslosystemet, de är inte orsaken till känslorna. Det som egentligen aktiverar känslorna är hur du tänker i din inre dialog med dig själv, som oftast är omedvetet. När du har kontroll över dina tankar så har du kontroll på dina känslor och beteendet. Detta gör att du utvecklar en självmedvetenhet om hur dina tankar hanterar dig och dina känslor. Det är viktigt att förstå vilken makt våra tankar har hos oss i livet.

 

Känslosystemet – en kompass i vårt liv

Tankar innehåller massor av energi och en nyckel till hur vi balanserar upp våra känslor i vårt känslosystem. Man kan säga att dessa känslor aktiverar signaler eller ger indikation på en känsla ”som en kompass” för hur vi ska stänga av en relation eller vara kvar, eller handlingen som ska utföras eller målet som ska nås i livet. Du har din framgång och din förmåga att kunna lösa ett problem genom att du har tillgång till en rad av olika känslor, behagliga, obehagliga som informerar dig om varje ögonblick där du ska ta ett beslut om en situation eller en händelse.

 

Behagliga ”Må bra” känslor

Må bra känslor är glädje, förtroende, lycka som talar om för dig att du får något mer av ditt inre driv av tankar och känslor. Det kan vara missledande ibland som att alla dessa må bra känslor skapar inte bara lycka, positiv känsla och hälsa utan kan om du har ett starkt intresse skapa skapa missbruka av mat, alkohol och av andra aktiveter.

 

”Obehagliga” väl så betydelsefulla känslor

Obehagliga känslor är de som signalerar till dig när någonting aktiverar dina stresshormoner på insidan av kroppen. Många situationer och händelser aktiverar stress som till exempel vid examen eller dylikt och är hälsosamma känslor både psykiskt och fysiskt. Dessa hjälper dig att lära, växa, utföra, räkna, skapa och göra något extra för att få ett bra resultat. Livsviktiga funktioner för lärande och överlevnad. De är särskilt vitala vid smärta, obehag och må dåligt känslor som ilska, skuld, skam, skador och ångest. De tillför en viktig information till dig som behagliga känslor inte kan göra. De talar om för dig när du vill något eller när du längtar efter något. Att uppleva fruktan, kan inbjuda dig till förstå möjliga handlingar eller förändringar som visioner eller mål.

 

Hur kan du bli medveten om behagliga och obehagliga tankar och känslor

 

Du kan göra en lista på händelser som aktiverar tankar och känslor. Försöka identifiera känslor i dessa händelser som du har på din lista.

 

Stanna upp, observera och notera

Du kan hitta din plats inne i ett lugnt rum där det känns bra att sitta. Du sätter du dig rakt och tryggt på en stol för att reflektera dina tankar. Fokusera på din andning med stängda ögon. Ta ett djupt andetag in och en paus. Ta ett djupt andetag ut och en paus, Upprepa detta några gånger. Känn dig avslappnad i din andning. Observera dina tankar. Gör en mental notering av de känslor som du upplever. Påminn dig själv gärna med att du inte är dina tankar och känslor. Du observerar, skapar och väljer vilken respons du vill göra på dina noteringar av dina känslor och det sker inte utan din tillåtelse. Du kan välja att stoppa när som helst om det inte känns bra.

 

Acceptera och bli förtrogen med dina känslor

Påminn dig själv igen, du är inte dina känslor. Du observerar dina känslor. Känslor har mycket energi i sig och vad du känner är intensiv energi som är knutna till dina tankar. Du kan välja att acceptera smärtsamma känslor på ett naturligt sätt om du talar om det för dig själv. Lugnt och förtroget bekräfta ”jag känner…… i detta ögonblick……så här. Säg tyst till dig själv, jag kan hantera denna känsla, jag är stark och kan hantera detta klokt, lätt och lugnt. Gör en paus bli medveten om dina känslor utan att döma. När du gjort detta flera gånger tillsammans med djupa andetag och detta fått dig att må bra och du är nöjd, kan du hantera dina tankar och känslor nu och i framtiden. Upprepa gärna detta några gånger. Tillåt dig själv att vila i dina andetag och andas djupt.

 

Medvetna val

Påminn dig själv att även om andra människor eller situationer aktiverar smärtfulla känslor är de aldrig orsaken till dessa. Ditt ”självprat” till dig själv, din inre dialog är en orsak till alla smärtfulla känslor som skuld och frustration, bitterhet eller ilska. Detta är bra viktigt. Om du till dig själv förklarar, det som triggar igång dig själv, situationer eller handlingar och vad det orsakar dig själv. Du kan då välja att tänka tankar som är lugna, skaffa dig egenmakt, förtroende och förmågan att själv göra dina val. Du har förmågan att skydda din lycka och behagliga tankar i den situationen du befinner dig i. När du blir medveten om vilka känslor och sensationer du upplever kommer du att förstå den starka kopplingen mellan ord och tankar och dina känslor och dina fysiska sensationer. När du gör detta inser du att du har mycket mer makt över dina tankar än du över dina känslor. Du kommer att tycka detta är enkelt när du har förändrat några tankar och sedan kan du förbättra ditt liv på ett medvetet sätt. Du tillåter dig att berika ditt liv, du väljer.

 

Källa: Psych central

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.