Hormoner som dopamin, oxytocin och serotonin är ämnen som påverkar välbefinnandet

Lyckohormoner är kemiska ämnen i kroppen som spelar en avgörande roll i att reglera vårt humör och vår känslomässiga balans.

De tre viktigaste lyckohormonerna är dopamin, oxytocin och serotonin.

Dopamin

Dopamin är ofta känt som “belöningshormonet”. Det frigörs när vi upplever njutning, belöning eller förväntar oss en positiv händelse. Dopamin spelar en central roll i motivation, inlärning och känslan av att nå mål. När vi utför uppgifter som ger oss glädje eller när vi får positiv feedback ökar nivåerna av dopamin vilket skapar en känsla av lycka och tillfredsställelse.

Dopamin är en neurotransmittor och ett hormon som spelar en central roll i hjärnans funktion och påverkar olika aspekter av vårt beteende och känsloliv. Det tillhör en klass av signalsubstanser som kallas katekolaminer och är en viktig komponent i det limbiska systemet och det belöningssystem som reglerar känslor, motivation och inlärning.

Funktioner av dopamin

Belöning och njutning
Dopamin är ofta associerat med känslor av belöning och njutning. När vi utför aktiviteter som ger oss glädje eller när vi förväntar oss positiva händelser ökar nivåerna av dopamin. Detta skapar en positiv förstärkning och kan bidra till motivation och upprepat beteende.

Motivation och drift
Dopamin är avgörande för motivation och drivkraft. Det spelas in när vi sätter och uppnår mål vilket skapar en känsla av prestation och tillfredsställelse när dessa mål uppnås. 
Inlärning
Dopamin spelar en viktig roll i inlärningsprocesser. Det underlättar kommunikationen mellan nervceller och stärker synapser vilket möjliggör effektivare överföring av information i hjärnan.
Rörelsekontroll
Dopamin är kopplat till motorisk kontroll och koordination. Brist på dopamin är en central komponent i sjukdomen Parkinsons vilket leder till rörelseproblem och muskelstelhet. 

Hur du kan öka dopaminnivåerna

Fysisk aktivitet
Regelbunden motion, särskilt aerobisk träning ökar nivåerna av dopamin och förbättrar humöret.
Uppnå mål
Sätta och uppnå små och stora mål kan ge en känsla av prestation och öka dopaminnivåerna.
Belöningssystem
Ge dig själv belöningar när du når dina mål för att förstärka positiva beteenden och öka dopaminfrisättningen. 

Oxytocin

Oxytocin är känt som ”kärlekshormonet” eller ”kopplingshormonet”. Det frigörs i samband med sociala interaktioner, beröring, emotionell närhet. Oxytocin spelar en viktig roll i att stärka sociala band och skapa förtroende mellan människor. Det är särskilt associerat med föräldraskap och skapa förtroende mellan människor. Ocytocin hjälper till att minska stress och gynna en känsla av lugn och trygghet.
Ocytocin är ett peptidhormon och neurotransmittor. Det produceras i hypothalamus och frisätts av hypofysen. Oxytocin är kopplat till sociala band, föräldraskap och emotionell koppling. 

Funktioner och påverkan på kroppen

Social anknytning
Oxytocin spelar en nyckelrott i att skapa och stärka sociala band. Det frigörs vid positiv interaktion som kramar, kyssar och andra former av fysisk kontakt. 
Föräldrarskap
Under graviditet och amning ökar nivåerna av oxytocin vilket gynnar bindningen mellan föräldrar och barn.
Stressreducerande
Oxytocin har en lugnande effekt och kan minska stressnivåerna

Hur du kan öka Ocytocinnivåerna

Social interaktion
Omge dig med vänner och familj och engagera dig i sociala aktivitetr för att öka ocytocinnivåerna.
Fysisk beröring
Fysisk beröring som kramar eller handslag kan gynna frisättningen av oxytocin.
Föräldraskap
Föräldraskap och amning är kopplade till ökade nivåer av oxytocin.

Serotonin

Serotonin är en neurotransmittor hormon som påverkar vår stämningsbalans, sömn, aptit och känsla av välbefinnande. Det är ofta associerat med att skapa en känsla av lugn och lycka. Otillräckliga nivåer av serotonin kan leda till depression eller ångest. Vissa antidepressiva läkemedel verkar genom att öka tillgängligheten av serotonin i hjärnan vilket kan förbättra humöret och minska symtom på depression. Serotonin spelar en nyckelroll i regleringen av humör, sömn och aptit. Det produceras huvudsakligen i tarmarna och agerar i centrala nervsystemet.

Funktioner och påverkan på kroppen

Humörsreglering
Serotonin är känt som ”lyckohormonet” och bidrar till att upprätthålla en positiv stämningsbalans.
Sömn
Serotonin är en förkursor till melatonin ett hormon som reglerar sömncykeln. Tillräckliga nivåer av serotonin kan gynna en god natts sömn. 
Aptitkontroll
Serotonin är inblandat i regleringen at aptit och kan påverka matintag och mättnadskänslor.

Hur du kan öka serotoninnivåerna

Balanserad kost
Konsumera  livsmedel som är rika på tryptofan som är en aminosyra som är en förlöpare till serotonin. Exempel inkluderar kalkon, kyckling, nötter och ost.
Soljus
Exponering för solen ökar produktionen av serotonin. Regelbunden utomhusaktivitet kan vara fördelaktigt.
Motion
Träning ökar både serotonin- och dopaminnivåerna och kan hjälpa till att lindra depression och ångest.

Förslag på böcker som kan läsas som är relaterade till dopamin, oxytocin och serotonin:

  1. The Molecule of More: How a Single Chemical in Your Brain Deives Love, Sex and Creativity av Daniel Z. Lieberman och Michael E. Long.
  2. The Chemistry of Connection: How the Oxytocin Response Can Help You Find Trust, Intimacy and Love av Susan Kuchinskas.
  3. The Upward Spiral: Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time av Alex Korb
  4. The Happy Brain: The Science of Where Happiness Comes From and Why av Dean Burnett. 

Författare: Susanne Zachau
Bild: Tumisu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.