Fördelar med att vara utåtriktad och ha ett känsligt nervsystem

Fördelar med att vara utåtriktad och att ha ett känsligt nervsystem

Att ha ett känsligt nervsystem är ett relativt nytt område inom psykologin och som dr Elaine Aron forskar om. Hon menar att högkänsliga människor har många fördelar och är ofta empatiska, inkännande, reflekterande och fattar genomtänkta beslut. Vi människor har också biologiska skillnader i våra nervsystem och så ska det vara, det är det som är charmen med oss människor.

 

Ibland så behövs en nyanserad och forska vidare bild av vad det innebär att ha ett känsligt nervsystem. Människor med extra känsligt nervsystem har många fördelar, de kan vara människor som har extroverta alternativt introverta personlighetsdrag, som är bra på att ta in sinnesstämningar, ljud, ljus, dofter, bra på sociala intryck i sociala sammanhang, har tålamod och bra på att kommunicera via samtal och texter i dialoger. Människor med känsligt nervsystem kan vrida och vända på saker och se saken ur olika perspektiv för att hitta en lösning vilket är bra att kunna göra i arbetet.

 

Känsliga sinnen och tankar gör livet rikt.

 

Det finns också nackdelar med att vara utåtriktad och ha ett känsligt nervsystem precis som för människor som har andra biologiska skillnader till exempel som har extroverta personlighetsdrag och har mindre känsligt nervsystem.  Att ta in och reagera extra mycket på stimulerande sinnesintryck, känslor och tankar kan skapa social utmattning snabbare för människor med känsligt nervsystem än för andra människor i sin omgivning.

 

En arbetsdag som varit innehållsrik och stimulerande för en människa som är utåtriktad och har ett känsligt nervsystem kan uppleva total utmattning när dagen är slut och har svårt att hänga med på afterwork med arbetskollegor. Även om det finns en stark vilja, engagemang och önskemål så finns oftast också en förtvivlan över att inte orka och ha energi till detta. Ibland har omgivningen inte förståelse för detta fenomen och dömer lätt ut känsliga människor som tråkiga och introverta. Därför är det viktigt att uppmärksamma att det beror på ett känsligt nervsystem som blivit socialt utmattat och inte brist på vare sig social förmåga eller social kompetens. Det beror inte på människor som är ointresserade av det sociala livet utan det beror på att människor med detta fenomen blir utmattade av för mycket intryck. Detta kan även normalkänsliga människor uppleva efter en intensiv arbetsdag.

 

Den kan vara viktigt att försöka hitta balans i tillvaron mellan att vara utåtriktad och högkänslig – känsligt nervsystem

 

Och vi lever i en värld som uppfostrar människor till att betrakta känslighet som en svaghet istället för en styrka och tillgång. Det behövs en attitydförändring. För ofta handlar det i samhället, i skolan, i arbetet om att inåtvända alternativt utåtriktade barn, ungdomar och vuxna människor som har ett känsligt nervsystem måste anpassa sig. Att hitta balans mellan att vara utåtriktad alternativt inåtvänd och ha ett känsligt nervsystem utifrån människans och samhällets resurser är mycket bättre.

 

Forskaren Elaine Aron menar att människor med känsligt nervsystem är ofta empatiska och fattar genomtänkta beslut vilket är en tillgång och en fördel i många situationer. Hon menar vidare att det är ungefär 20 procent av alla människor som har känsligt nervsystem det vill säga är högkänsliga. Ett personlighetsdrag som är medfött biologiskt och innebär att man tar in fler sinnesintryck, från omgivningen än andra människor och sedan bearbetar dessa intryck på ett djupare sätt i hjärnan.

”Ett känsligt nervsystem kan vara både en sårbarhet och en gåva”. – Elaine Aron

Referenser:
Aron, N. E. The High Sensitive Person
Aron, N. E., Arthur, A., & Jagiellowicz. (2012). Sensory Processing Sensivity: A Review in the Light of the Evolution of Biological Responsivity. Journal of Personality and Social Psychology Review, 1-21

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.