Ett hälsosamt arbetsliv 2016-2017

“Kampanj 2016–2017 En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”

“Säkra och hälsosamma arbetsvillkor genom hela arbetslivet är bra för arbetstagare, företag och samhället i stort. Detta är huvudbudskapet i kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017.

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017 har fyra huvudmål:

  1. Att främja ett hållbart arbete och ett hälsosamt åldrande från början av arbetslivet.
  2. Förebygga hälsoproblem genom hela arbetslivet.
  3. Ge möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att hantera arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft.
  4. Underlätta utbyte av information och god praxis.

Bakgrund

Varför är den här kampanjen så viktig?

Arbetskraften i Europa blir äldre. Pensionsåldrarna ökar och arbetslivet blir troligen längre.

Arbete är bra för fysisk och psykisk hälsa och god hantering av arbetsmiljön ökar produktiviteten och effektiviteten. Demografiska förändringar kan ge upphov till problem, men att garantera ett hållbart arbetsliv gör det möjligt att möta dessa utmaningar.

Kampanjevenemang

Vem får delta? Hur kan du vara med?

Praktisk hjälp”

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.