Varför ångest är en vanlig reaktion på stress

 

Normal ångest – vanlig reaktion på stressiga och osäkra situationer

 

Ångest är en helt normal vanlig reaktion på situationer när det finns inslag av hanterbar stress. I vissa fall kan tanke- och känsloreaktionen bli så stark och ihållande med stark oro och rädsla som orsakar begränsningar i vardagslivet.

 

Normal reaktion på stress med ångest är när vi känner oss hotfulla eller känner fara i situationer som gör oss beredda att slåss eller fly, som en överlevnadsfunktion. I grunden är stress en försvarsmekanism som skyddar oss, genom att indikera på att göra kroppen beredd att agera, reagera och åtgärda snabbt. Denna reaktion som larmar om något som är hotfullt eller farligt kallas för kamp och flyktrespons. Det är en naturlig reaktion från stimuli på hjärnan och kroppens system som snabbt ökar mängden stresshormoner, bland annat kortisol, adrenalin och noradrenalin för att kunna hantera situationen.


Ångest som en reaktion på stress är en viktig funktion, en försvarsmekanism i farliga situationer och en tanke- och känsloreaktion. Man kan säga att en ångestreaktion talar om för oss att det är dags att åtgärda situationen som man befinner sig i.

 

Vanliga situationer som kan leda till stress, ångest och kamp och flyktrespons är negativa tankar och känslor så även positiva tankar och känslor. I dagens moderna samhälle är det oftast oro, grubbel, ilska, rädsla, konflikter, arbete, sociala relationer som kan orsaka stress och ångest.

 

Ångest är en normal reaktion på stressande och osäkra situationer. Det är din kropp som talar om för dig att hålla sig vaken, skärpt ”tankarna och känslorna säger till dig, koncentrera dig, skarpt läge, gör något åt det” och skydda dig själv, titta på hur dina utgifter i din ekonomi ser ut, arbeta för att behålla jobbet, lösa konflikter eller arbeta för ett mer hälsosamt liv. Ångest och oro kan vara till hjälp vid problemlösningar och utmaningar i livet.

 

GAD – generaliserat ångestsyndrom – överdriven och okontrollerbar oro

 

 

Mer långvariga och kontinuerligt återkommande ångest och stressreaktioner är mindre nyttiga för hjärnan och kroppen. Grundläggande för generaliserat ångestsyndrom är att oroa sig för ekonomin, krav i arbetet, sömnen eller annan stressande händelse alltför många timmar varje dag. Du kan inte sova och du är oftast medveten om att rädslan är irrationell. Det kan uppstå koncentrationssvårigheter, irritabilitet, muskelspänningar och sömnproblem som upplevs okontrollerbara. Ångest och oro vid GAD påverkar och begränsar ditt liv och påverkar hela din tillvaro.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.