Mindfulness – vanliga hinder

Att kunna se och känna till dina hinder vid utövandet av medveten närvaro

Vi skapar oss vanor och rutiner i våra tankar redan tidigt i livet, från det att vi är små och de utvecklas genom hela vårt vuxna liv. Så det är förståeligt att det är mödosamt att skapa en ny vana och rutin i våra befintliga tankar eftersom vi sedan tidigare redan har inarbetade vanor och rutiner i vårt tankemönster. Det uppstår hinder i våra tankar ofta av naturliga orsaker och omständigheter som har att göra med vårt belöningssystem och med våra kognitiva funktioner i frontalloben.

Minns du vilka hinder du hade i dina tankar idag, igår eller förra veckan när du skulle öva Mindfulness ?

Oavsett så påverkas medvetenheten av tankarna från belöningssystemet och kognitiva funktionerna i frontalloben. Hjärnan består av en samling synapser som är kontaktpunkt mellan nervcellerna. Mellan synapserna och kontaktpunkterna byggs en övergång från den ena synapsen till den andra och utlöser en elektrisk laddning (signaler som sänder ut nervimpulser) som skickar kemiska ämnen. När en tanke uppstår och aktiverats skickas en nervimpuls som går vidare genom den ena synapsen till den andra synapsen där elektriska laddningar korsar varandra. Varje gång en tanke utlöser elektrisk laddning och sänder ut nervimpulser så lär vi hjärnan att göra det snabbare till nästa gång. Efter många negativa tankar har vi arbetat in en negativ vana och rutin. Samma sak gäller för positiva tankar.

Det är svårt och mödosamt att bryta vanor och rutiner, därför är det bra början att sitta korta stunder varje dag för att meditera till ökad medvetenhet.

När andra impulser passerar tankar och känslor

Här är några impulser som du kanske känner igen; Jag gör det lite senare, det finns annat som är viktigare idag, jag mår inte så bra idag, jag har så mycket att göra, jag är trött idag så det får vara till en annan dag. Ser du bara hinder istället för möjigheter?

När dessa hindrande tankar kommer så är det ett utomordentligt läge att en kort stund hitta en plats att sätta dig på och meditera om så än bara 5 minuter. Du är på god väg att arbeta in ny gynnsam vana och rutin i dina tankar. När du blir medveten om dessa hinder så kan du välja hur du förhåller dig till de dolda tankarna som kan impulsivt kan dyka upp.

Så meditation är en disciplin inom Mindfulness där vi övar på hur medvetna vi är om våra tankar och hur vi kan hantera hinder som kommer i vägen på grund av olika omständigheter.

Tankar – attityder – sinnesstämning

Tankar som aktiveras i synapserna i vår hjärna bestämmer i sin tur våra attityder som återspeglar vår sinnesstämning. Denna inställning bildas i de kemiska utsöndringarna som släpps ut och oftast återupprepas. Negativa attityder snedvrider ensidigt de kemiska utsöndringarna på ett sätt som stör det naturliga flödet och balansen i kroppen. De kemiska utsöndringarna signalerar och informerar din tanke till din kropp och ditt sinne vilket skapar en känsla och en sinnesstämning. Positiva attityder orsakar mer en kemisk utsöndring som har en korrekt mängd kemiska ämnen. Så oftast är att kombinationen tankar, känslor och attityder påverkar kroppen på olika sätt.

Träna hjärnan till positiva tankar kommer att resultera i fler positiva tankar på lång sikt.

När dina ögon är trötta är världen också trött
När din vision har gått kan ingen del av världen hitta dig
Tiden att gå in i mörkret där natten har ögon för att erkänna detta eget
Där kan du vara säker på att du inte är bortom kärlek
Mörkret blir din livmoder i kväll
Natten kommer att ge dig en horisont längre än du kan se
Du måste lära dig en sak Världen gjordes för att vara fri
Ge upp alla andra världar – Jon Kabat-Zinn

Hur definieras ordet hinder:

”Något som står i vägen för, hindrar, hoppa över ett hinder, något som hämmar en verksamhet, ett hinder för eller mot något, vara till hinders för, det inget hinder från min sida det går bra, utan hinder av tidigare beslut även om man förut har bestämt annorlunda. ”Ur Bonniers svenska ordbok

”orsaka förseningar, avbrott eller svårigheter” Ur Dictonary.com

”Omständighet” Ur Nationalencyklopedin

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.