Självdisciplin – bli mer fokuserad

Självdisciplin – bli mer fokuserad

Självdisciplin är allt vad det innefattar kontroll över de egna impulserna. God kontroll över sig själv, sina känslor och att inte
reagera alltför mycket känslomässigt starkt och instinktivt i pressade situationer. Utan självdisciplin kan det bli svårt att
genomföra eller förverkliga något överhuvudtaget som vi vill göra eller utföra i livet. Innerst inne vill vi inte ha någon själv-
disciplin utan tankarna säger att vi bara vill vila och slappa. Det behöver vi göra också givetvis efter en arbetsvecka, efter
hårdträning eller annan aktivitet. Vi behöver både självdisciplin, balans och återhämtning i livet för olika syften och mål.
Det går alltid att förbättra och träna upp vår självdisciplin för att kunna nå mer långsiktiga mål i livet.

Hur förbättrar du din självdisciplin?
Självdisciplin är inte något som är medfött utan något som vi måste lära in. Det finns alltid utrymme för att förbättra den egna
självdisciplinen. Det är en prioritering du själv gör. Det är något vi kan träna på varje dag eller några dagar i veckan på ett mer
medvetet sätt.

Börja med att sätta upp tydliga mål som du kan uppnå
Ju mer tydliga mål det finns noterat desto lättare är det att genomföra målen. Skriv ner målen på ett papper och vilka steg
du ska ta för att nå till målet. Vänta inte på att det ska bli perfekt utan skriv ner och korrigera hellre än ett tomt papper.

Är du utvilad, pigg och återhämtad
När du är utvilad, ätit och druckit, det är då du har möjlighet att genomföra dina mål. Därför är det även viktigt att du får
tillräckligt med god sömn. Surfa inte för mycket på nätet. Läs nyheter en stund och bestäm dig sedan för att avgränsa din tid för
dessa aktiviteter.

Lär känna dina egna styrkor och svagheter
Vi har alla svagheter oavsett om det är alkohol, tobak, ohälsosam mat, för mycket surfande på sociala medier. Svagheter är en
form av avsaknad av självkontroll som kan förbättras. Du kan tycka det är jobbigt med svåra konversationer, mycket pappersarbete
som du sparat alltför länge. Det är lätt att undvika eller bara helt enkelt hoppa över dessa brister. Det går att erkänna sina brister
och träna upp för att förbättra dessa genom självkännedom, känn till dina svagheter och du kan övervinna dem.  

Träna på din självdisciplin inom ett område i taget
Vi behöver lära in självdisciplin precis som vi lär in mycket annat i livet. Det kan kräva att du tränar varje dag och upprepar det om
och om igen. Det går att börja träna inom ett särskilt område vilket är bra att knyta till ditt mål.

Schemalägg det som går att planera – skapa rutiner
Börja med att schemalägga din dag. Hur ser den ut? Kan du ta bort någon aktivitet? Behöver du lägga till något? Kan du finslipa
schemaläggningen?
 Sätt även upp en plan på brister. Sätt upp tidsmål för när det du vill skjuta upp ska genomföras. När är du som
mest produktiv? Kan du planera utifrån den tanken?

Påverkan på relationer
Självdisciplin kan förbättra relationer. Genom förbättrad självkontroll gör det att du får ett empatiskt perspektiv. Då behöver det
inte uppstå en stark känslomässig försvarsreaktion utan det blir en mer lyckligare relation. Man åsidosätter försvarsreaktioner och
använder ett mer konstruktivt beteende istället.

Självdisciplin kan skapa bättre motståndskraft
Reagerar du kraftigt efter du haft en motgång? Förbättrar du din självdisciplin så har du genom övande fått en egen förmåga att
hantera och kontrollera impulser, utmaningar och situationer mer effektivt.

Kan du bli lyckligare?
Ja det kan du. Ju bättre självdisciplin du har desto mer kreativ och glad är du. Ju mer kontroll du har över dig själv och ditt ursprung
desto större känsla av lycka och välbefinnande har du.

” Den första och bästa segern är att erövra sig själv.” – Platon

Källa:
Forbes
Psychology Today
Hubspot.com
Bild:
Fotograf, Anders Hvit

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.