Olika former av passion

Passion är en intensivt stark känsla som vi kan uppleva i livet

Passion handlar om våra inre känslor som ger sig uttryck att lägga mycket tid och energi på det som är viktigt för individen.

Ordet passion kommer från latin som översatts till grekiska affekt, sinnesrörelse, att lida. Passion är en stark lidelse, stark kärlek, häftig förälskelse som kan gälla människor, konst, litteratur, en hobby eller liknande. Det är känslor som är aktiva, som en del av en frivillig handling som hopp, trygghet, självsäkerhet, iver och påstridighet.

Harmonisk passion
Harmonisk passion är en process i våra känslor där individen självständigt och frivilligt accepterar att aktiviteten eller ämnet är viktigt och betydelsefullt för dem och väljer själv att lägga mycket kraft och energi på det som passionerat utan några tveksamheter. Individer som befinner sig i harmoni i sin passion har införlivat en hög förmåga att anpassa sig till passionerade situationer och att fokusera sin energi och sitt fokus på andra uppgifter som måste göras. Har själv förmågan att bestämma när, var och hur mycket de engagerar sig i sin passion. En harmonisk relation till sin passion uppvisar kontroll över sin passion och inte tvärtom. Harmonisk passion drivs av inre motivation. Harmonisk passion är kopplat till  öppet sinnestillstånd, starkt positivt, lycka och välmående och använder hela sig själv i aktiviteter.

Tvångsmässig passion
En annan passion är tvångsmässig passion är okontrollerad, som ger brister i självkänslan och självförtroendet eller en önskan av social acceptans och bekräftelse som är kopplat till en passion och en aktivitet. De som känner tvångsmässig passion upplever konflikt mellan arbete och övriga livet och har ingen kontroll över sin passion. Denna passion är en mer kontrollerad form där individen känner sig tvingad att investera i sig själv och sin tid åt aktiviteten på grund av olika orsaker. Tvångsmässig passion är kopplat till ångest, depression och defensivt engagemang.

Passion i förhållande till fysisk hälsa och prestation
Fysisk hälsa påverkas av passion i många olika former i samband med fysisk aktivitet och sociala relationer. Fysisk aktivitet fyller en social viktig funktion, att regelbundet individuellt eller i grupp delta i passionerade aktiviteter som träning som har en positiv påverkan på hälsan och förstärker välmående över tid. Passion är en förutsättning för att orka genomföra den prestation som krävs för systematisk träning över lång tid.

Passion som livsstilsförändring.
Passion är en stark drivkraft. Att leva ut sin passion handlar om att ta chanser, njuta och vara sig själv. Vad som är en passion är väldigt individuellt och speglar vad som är syftet i en individs liv. Att inte vara rädd för sina rädslor och sitt ego. Utan våga ta steget och ta risker för att skapa det liv man vill leva. Utan öppna upp för möjligheter, rikare liv, större njutning och använda den tiden vi har i livet.

Källa:
Psykologiguiden
Passion för hälsa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.