Olika former av passion; passion är en intensiv stark känsla som vi kan uppleva inom olika områden i livet

Passion handlar om våra inre känslor som ger sig uttryck att lägga mycket tid och energi på det som är viktigt för individen.

Ordet passion kommer från latin som översatts till grekiska affekt, sinnesrörelse, att lida. Passion är en stark lidelse, stark kärlek, häftig förälskelse som kan gälla människor, konst, litteratur, en hobby eller liknande. Det är känslor som är aktiva, som en del av en frivillig handling som hopp, trygghet, självsäkerhet, iver och påstridighet.

Harmonisk passion är när vårt hjärta sjunger i takt med vår själ och våra handlingar blir en kärleksfull symfoni av passion och balans. - Susanne Zachau

Harmonisk passion
Harmonisk passion är en process i våra känslor där individen självständigt och frivilligt accepterar att aktiviteten eller ämnet är viktigt och betydelsefullt för dem och väljer själv att lägga mycket kraft och energi på det som passionerat utan några tveksamheter. Individer som befinner sig i harmoni i sin passion har införlivat en hög förmåga att anpassa sig till passionerade situationer och att fokusera sin energi och sitt fokus på andra uppgifter som måste göras. Har själv förmågan att bestämma när, var och hur mycket de engagerar sig i sin passion. En harmonisk relation till sin passion uppvisar kontroll över sin passion och inte tvärtom. Harmonisk passion drivs av inre motivation. Harmonisk passion är kopplat till  öppet sinnestillstånd, starkt positivt, lycka och välmående och använder hela sig själv i aktiviteter.

I kärlekens passion finner vi styrkan att övervinna allt, och i dess ömhet upplever vid en skönaste av melodier som spelar i våra hjärtan. - Susanne Zachau

Kärlekspassion
Kärlekspassion är den kraftfulla känslomässiga upplevelsen av intensiv och djup kärlek till någon eller något. Det är en passion som brinner starkt inom oss och det kan vara en av de mest kraftfulla och livsberikande känslorna vi kan uppleva som människor. När kärlekspassion tar över våra hjärtan och sinnen förändrar det hela vår värld. Det är som att vara fångad i en ständig eld av ömhet, begär och hängivenhet gentemot den vi älskar. Varje tanke, varje hantering och varje ögonblick är präglat av denna passionerade kärlek. Kärlekspassionen kan vara både en vacker och utmanande upplevelse. Å ena sidan är det den kraft som driver oss att göra galna saker för den vi älskar som att ge allt för att se dem le och vara nära dem. Å andra sidan kan det vara överväldigande och ibland skapa konflikter eller hjärtesorg när det inte är ömsesidigt eller när det ställs inför hinder. Men trots alla utmaningar är kärlekspassionen en av de mest givande och livsberikande känslorna. Den ger färg åt våra liv, ger oss mod att ta risker och följa våra hjärtan och den ger oss hopp om att hitta en själsfrände som delar den passionen med oss. Kärlekspassion är en påminnelse om den mäktiga kraften av kärlekens kraft att förändra och berika våra liv på det mest fantastiska sätt. 

Kreativ passion är den gnista som tänds av tankar som dansar fritt och idéer som aldrig slutar blomstra. - Susanne Zachau 

Kreativ passion
Kreativ passion är den gnista som tänds inom oss när vi upplever en djup och intensiv kärlek till att skapa något unikt och vackert. Det är innerliga drivkrafter som får våra tankar att flöda, våra händer att arbeta och våra hjärtan att snabba upp. Kreativ passion är en kraftull känsla som kan ta många olika former och uttryck men de delar några gemensamma egenskaper. Först och främst är kreativ passion djupt personlig. Det är ett uttryck för vår inre värld och vår unika förmåga att se världen på eget sätt. Den är den röst som uppmanar oss att uttrycka våra tankar, känslor och idéer på eget sätt oavsett om det är genom mätning, skrivande, musik, dans eller något annat. Kreativ passion är också en källa till glädje och tillfredsställelse. När vi följer vår passion och ägnar tid åt våra kreativa projekt känner vi ofta en känsla av lycka och tillfredsställelse som är svår att hitta någon annanstans. Det är som att vi är i ett tillstånd av flow där tiden står stilla och vi är fullt närvarande i ögonblicket. 
Men kreativ passion är inte alltid enkel. Ibland kan den vara frustrerande och utmanande. Vi kan möta hinder och tvivel på vår väg och det krävs tålamod och uthållighet att fortsätta. Men det är bara den utmaningen som gör kreativ passion så givande. När vi övervinner hinder och når våra mål känner vi en känsla av prestation och självkänsla som är oöverträffad. Kreativ passion kan också vara smittsam. När vi delar våra kreativa projekt med andra sprider vi vår passion och inspirerar andra att utforska sina egna kreativa sidor. Det är en vacker cykel av inspiration och uttryck som berikar våra liv. 

När vi brinner av passion för naturen, blir varje skogspromenad en poesi och varje solnedgång en kärlekssång till jorden. - okänd

Passion till naturen
Naturpassionen är den starka känslan av beundran, fascination och kärlek som en person känner för naturen och dess skönhet. Den är en djup koppling till den naturliga världen som går bortom enbart att uppskatta dess estetiska värde. Naturpassion handlar om att förstå och uppskatta ekosystemets komplexitet, bevara biologisk mångfald och sträva efter att leva i harmoni med naturen. För individer som har stark naturpassion är naturen inte bara en plats att besöka på semestern eller en kuliss för utomhusaktiviteter. Det är en livsstil och en källa till inspiration. De kan känna en inre frid när de är omgivna av träd, berg, vattenfall eller vilken naturlig miljö som helst. Att observera djurlivet, studera växter och insekter eller bara lyssna på ljuden av naturen ger dem en känsla av förundran och respekt för livet på jorden.
I grund och botten är naturpassion en känslomässig koppling till naturen som berikar livet och hjälper människor att förstå att de är en del av det större ekosystemet. Det är en kärlekshandling gentemot planeten och allt dess underbara mångfald som inspirerar oss att vårda och skydda den för framtida generationer. 

Familjens passion är den värmande eld som förenar hjärtan och ger livet sin mest betydelsefulla glöd. - okänd

Familjepassion
Familjepassion är något vackert och kraftfullt som binder människor samman genom kärlek, gemenskap och ömsesidigt stöd. Det är den gnista som tänds när vi delar tid och erfarenheter med våra nära och kära. Familjepassion handlar om att uppskatta och vårda de starka banden som finns inom familjen och det kan ta många olika former. För många är familjepassion att dela vardagliga stunder som att äta tillsammans, skapa minnen gen om resor eller bara umgås i trädgården en solig eftermiddag. Det handlar om att stödja varandra i svåra tider, föra varandras framgångar och skapa en trygg och kärleksfull miljö för varje medlem. Familjepassion är också att hålla traditioner vid liv som att fira högtider tillsammans, hålla familjemöten och fortsätta släktens historia. Det är att dela skratt och tårar att vara där för varandra genom tjockt och tunt och att skapa en starkt grund för framtiden. I slutändan handlar det om att göra det bästa av de relationer vi har med våra nära och kära. Det är att ge och ta, att älska och bli älskad och att känna sig tacksam för den speciella kopplingen som bara familjen kan erbjuda. Familjepassion är hjärtat i vårt samhälle och den kärna som ger oss styrka och glädje i livet. 

Bildningens passion är en evig kärlekshistoria mellan tankar och kunskap, där varje ny insikt är en kyss som fördjupar vår förståelse av världen. - okänd

Bildningspassion
Bildningspassion är ett begrepp som beskriver en stark och hållande passion för att förvärva kunskap och intellektuell fördjupning. Det är en känsla av entusiasm och driv att ständigt lära sig och utforska nya områden av kunskap oavsett ålder eller utbildningsnivå. Bildningspassion är bränslet som driver en person att ständigt sträva efter att utveckla sina kognitiva förmågor och förstå världen omkring sig på djupet. För individer med bildningspassion är lärande inte bara en plikt eller en nödvändighet, det är en livsstil och en källa till glädje. Dessa personer kan ofta hänge sig åt självstudier, utforska olika ämnen och discipliner och delta i livliga diskussioner och debatter för att utöka sin kunskap. De har en oändlig nyfikenhet och är övertygad om att det alltid finns mer att lära och förstå. 
Bildningspassion kan också vara smittsam och inspirerande för andra. När en person brinner för att lära sig och dela med sig av sin kunskap kan det motivera och uppmuntra andra att följa efter och också odla egen passion för bildning. I grund och botten är bildningspassion en värdefull drivkraft som kan berika livet och berika samhället som helhet genom att förbättra intellektuell tillväxt och kreativitet. Det är en påminnelse om att lärande är en livslång resa och att vår hunger efter kunskap är en av de mest kraftfulla drivkrafterna som människor kan uppleva. 

Karriärpassion är den brinnande drivkraften som lyfter våra ambitioner mot stjärnorna och förvandlar arbeten till en resa mot våra högsta möjligheter. 

Karriärpassion 
Karriärpassion är en form av passion som innebär en djup kärlek och engagemang för ens yrke och karriär. Det är när arbetet blir mer än bara ett sätt att försörja sig. Det blir en central del av ens identitet och livsstil. Karriärpassion har en inre drivkraft, entusiasm, engagemang, ständigt lärande, arbetstillfredsställelse och möjligheter till kreativitet och utveckling, arbetslivsbalans, inspirerar andra. Det kan vara viktigt att notera att även karriärpassion kan vara mycket givande, kan också vara utmanande. Att balansera arbete och privatliv, hantera stress och utmaningar och upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö är alla viktiga aspekter av att följa sin karriärpassion på ett hållbart sätt. Det kan vara oerhört givande och meningsfull upplevelse. 

Tvångsmässig passion är som en eld som brinner okontrollerbart och konsumerar allt på sin väg och ibland måste vi lära oss att sätta gränser för att skydda oss själva och våra relationer. - Susanne Zachau 

Tvångsmässig passion
En annan passion är tvångsmässig passion är okontrollerad, som ger brister i självkänslan och självförtroendet eller en önskan av social acceptans och bekräftelse som är kopplat till en passion och en aktivitet. De som känner tvångsmässig passion upplever konflikt mellan arbete och övriga livet och har ingen kontroll över sin passion. Denna passion är en mer kontrollerad form där individen känner sig tvingad att investera i sig själv och sin tid åt aktiviteten på grund av olika orsaker. Tvångsmässig passion är kopplat till ångest, depression och defensivt engagemang.

Sant lidande är att offra din passion för din hälsa eller din hälsa för din passion. Den sanna konsten är att hitta balansen där passionen brinner och hälsan blomstrar i den harmonin finner vi vår största prestation. - Susanne Zachau 

Passion i förhållande till fysisk hälsa och prestation
Fysisk hälsa påverkas av passion i många olika former i samband med fysisk aktivitet och sociala relationer. Fysisk aktivitet fyller en social viktig funktion, att regelbundet individuellt eller i grupp delta i passionerade aktiviteter som träning som har en positiv påverkan på hälsan och förstärker välmående över tid. Passion är en förutsättning för att orka genomföra den prestation som krävs för systematisk träning över lång tid.

Att följa din passion är som att byta livsstil där du inte bara förändrar vad du gör utan också hur du lever. Det är att gå från att existera till att verkligen leva. - Susanne Zachau 

Passion som livsstilsförändring.
Passion är en stark drivkraft. Att leva ut sin passion handlar om att ta chanser, njuta och vara sig själv. Vad som är en passion är väldigt individuellt och speglar vad som är syftet i en individs liv. Att inte vara rädd för sina rädslor och sitt ego. Utan våga ta steget och ta risker för att skapa det liv man vill leva. Utan öppna upp för möjligheter, rikare liv, större njutning och använda den tiden vi har i livet.

Källa:
Psykologiguiden
Passion för hälsa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.