Hormoner – hormonsystemet

Hormoner – hormonsystemet

Hormoner ingår i det endokrina systemet, som styr vår kropp på olika sätt.
Hormoner är ämnen som bildas av vissa celler och som med blodet förs runt i hela kroppen. De reglerar cellernas funktion. De ingår inte i de processer som de reglerar utan verkar endast som kemiska signaler som främjar eller som hämmar processernas förlopp. Hormonsystemet regleras via negativ återkoppling som innebär att tillräcklig mättnad av ett hormon signalerar minskad hormonproduktion och produktionen av hormoner startar när det finns för låg hormonproduktion.

 

Man kan likna detta vid en ”hormontermostat”, hormonerna stiger när de är uppe i rätt mängd (som en värmetermostat) och slutar stiga när de uppnått rätt nivå (lagom värme på en termostat, stannar upp vid rätt temperatur).

 

Hormonsystemet kan bli utbränt som allt annat levande, precis som vi människor kan göra ”gå in i väggen”, blir utbrända, eller utmattade. Det är precis som att det (hormonsystemet) blir använt för mycket (överanvändning) eller för lite (understimulering) och kan därmed bli skadat. Hormonsystemet behöver också återhämtning precis som människor och allt annat levande på jorden.

 

Hur mycket ett hormonsystem tål, kan utsättas för eller hur mycket kraft/energi som kan användas i hormonsystemet varierar dels från hormonsystem till hormonsystem och dels från människa till människa genom vårt biologiska arv och andra faktorer som påverkar hormonerna.

 

Effektiv användning av hormonsystemet

Om människan utsätts för en situation med påslag av stresshormoner där vi är fokuserade, fattar beslut och använder hormonerna till att vara handlingskraftig är effektivt.

 

Ineffektiv användning av hormonsystemet

Hormonsystemet är starkt förknippat till tankar, känslor, självkänsla, självförtroende och självbild. Om människan går omkring och är orolig jämt och ständigt för saker som inte alls är en fara eller ett hot. Då kommer hormonerna att användas i tid och otid och hormonsystemet blir mer eller mindre försvagat och kanske inte används effektivt eller optimalt i kroppen (går in i väggen). Känslorna signalerar till hormonsystemet och hormonsystemet signalerar tillbaka till känslorna.

 

Det är inte alltid så lätt, människan har nämligen lärt sig att inte följa sina impulser för gränssättning gentemot andra människor. Vi har lärt oss att vara ödmjuk och tillmötesgående för att bli sedda som ”en bra människa”, ”en bra kvinna”, ”en bra man”, och så vidare.

 

Att förhandla bort eller vägra gränsdragning mot sig själv kan skada hormonsystemet och skapa hormonsjukdomar hos människor och ger sämre möjligheter till att hantera stress i livet.

Fakta:
Benämningen hormon är härledd av grekiskans hormaein som betyder sätta igång och kan översättas med budbärare eller signalsubstans.

Hormonbildande körtlar:

 

  • hypofysen
  • sköldkörteln
  • bisköldkörtlarna
  • binjurarna
  • Langerhans öar i bukspottkörteln
  • äggstockar och testiklar
  • celler i mag-tarmkanalen
  • celler i njurarna.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.