Emotionell dränering

Har du symtom på emotionell dränering?  – Dina känslor kan orsaka utbrändhet om det pågår alltför länge.

Emotionell dränering är som en stor energitjuv eller många små energitjuvar. Ofta är det människor som blir drabbade som älskar sitt arbete med stor passion. De är så arbetsintensiva och passionerade av sitt arbete under långa timmar. Tar på sig mycket ansvar med tunga arbetsbelastningar och sätter stort tryck, och höga krav på sig själv för att utmärka sig själv. Emotionell dränering kan ge kroppsliga symtom och beteendemässiga konsekvenser som orsakar många olyckliga och oförutsedda konsekvenser i såväl privatlivet som arbetslivet.

Symtom på att du är emotionellt dränerad

Dina känslor är att du inte vill gå till jobbet
Önskan är att du hellre vill ha en avkopplande, trevlig dag ute eller att bara koppla av i hemmamiljön. Kroppen skriker efter emotionell balans mellan arbete och återhämtning.

Ett annat kroppsligt symtom kan vara att du tar dig bort själv emotionellt och fysiskt från ditt arbete och ditt ansvar i dina arbetsuppgifter. Även här kroppen skriker efter emotionell balans mellan arbete och återhämtning.

Att gå till arbetet för att utföra arbetsuppgifter är som att gå i en uppförsbacke med tunga steg och inte känna att du kommer framåt. Bara tanken på att gå till arbetet gör att du får spänningar i hela kroppen. Även här kroppen skriker efter emotionell balans mellan arbete och återhämtning.

Är du väldigt ansvarsfull och aktiv i arbetet måste du få vara lite lat på fritiden för att skapa återhämtning utan att känna skam eller skuld. Att vara lat behöver inte betyda att vara helt passiv utan mer bekväm i andra utmaningar för att skapa emotionell energi. – Susanne Zachau

Du har ingen motivation – meningslösheten uppenbarar sig
Emotionell dränering i arbetet blir en energitjuv som sänker din motivation för att kunna utföra dina dagliga arbetsuppgifter. Upplevelsen blir att det känns som du är tvingad till att ta ansvar och svara på e-post, prata med medarbetare eller någon kund. Det är helt enkelt svårt att utföra det som ska göras i arbetet. Kroppen skriker efter motivation på stolthet, ambition, nya utmaningar samtidigt jämte stark strävan efter emotionell balans mellan arbete och återhämtning.

Du blir oftare sjuk än tidigare
Du får helt plötsligt eller smygande sämre immunförsvar, med återkommande stress känslomässiga reaktioner och fysiska sjukdomar. Stress är kroppens försvarsmekanism som en reaktion på att emotionell dränering är i obalans i kroppen. När du oftare blir sjukare än tidigare och upplever stress eller andra fysiska symtom då reagerar kroppen på du hur dåligt du mår.  Stress som en konsekvens av emotionell dränering gör dig otålig, dåligt humör, nedstämda känslor, sämre minne, värk i kroppen, täta förkylningar och jobbiga eller allvarliga sömnstörningar. Ta dina symtom på allvar.

Du upplever arbetstidens närvaro dygnet runt
Emotionell dränering gör att du kan uppleva att du tar med dig arbetet hem dygnet runt. För de flesta är det dags att avsluta dagen när arbetstiden är slut, gå hem och helt enkelt vila från arbetet.
Om du upplever emotionell dränering kan det innebära att du tar med dig stressen från din arbetsdag med dig hem till dig. När du kommer hem känner du dig fortfarande orolig, stressad och mycket ansvarsfull för arbetet. Tankar, känslor och kroppen lever i en värld av enbart tankar på ansvar för arbetsuppgifter och höga krav på dig själv. Emotionell dränering och risk för utbrändhet. Kroppen skriker efter balans mellan arbete och återhämtning. Tankar och känslor skriker och gråter efter, lugn, ro och återhämtning.

Kortvarig emotionell dränering
Du vet att situationen i arbete är tillfällig och förhoppningsvis kommer att förändras snart på grund av att det är ett projektarbete. Att prata med någon tillfälligt eller att skriva ner det på ett papper, kan hjälpa dig att hantera känslorna medan projektarbetet blir klar. Det finns ett slutdatum på projektarbetet.

Lär dig säga nej när du har för många projekt på gång
Har du för många projekt igång samtidigt i arbetet kan det vara bra att säga nej.  Det ska inte upplevas som emotionell dränering att säga nej till projekt utan som emotionell energi. Du värderar därmed redan här ditt spännande och utmanande arbete, i förhållande till din tid, samt din balans mellan arbete och återhämtning. Det är för dig viktigt att du kan göra ditt jobb bra utan att bli emotionellt dränerad. Det krävs mod, imponerande rutiner och riktlinjer för dig själv för att hitta balans mellan arbete, utmaningar, vila och återhämtning.

Text: Susanne Zachau
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.