Är det dagers för medvetenhet om osjälviskhet och medkänsla

Begreppet osjälviskhet kan lätt missförstås. Människor är rädda för om de inte sätter sig själva först för vem ska då göra det. Jag vill inte att någon ska trampa på mig för då får jag skam och skuldkänslor. Hur många gånger om dagen tänker du det? Man kan säga att utövandet av medkänsla utlöser ofta rädslor för att vi ska uppleva mer smärta. Medkänsla är ju också ett deltagande, förståelse och medlidande för sig själv som person och för andra människor.

Osjälviskhet är en attityd som inte sätter jaget före alla andra. Osjälviskhet betyder ändå inte att du förnekar din egen person utan en balans mellan dig själv och andra. Som en mamma som ser sitt barn uppleva smärta och har ont gör genast sitt bästa för att ta bort smärtan. För mamman är det inte jaget som är i centrum utan hon är osjälvisk. Hon har på ett naturligt sätt medlidande för barnet, hjälper barnet osjälviskt för att lindra smärtan.

Osjälviskhet är att tänka på hur dina handlingar påverkar andra och du bry dig om andra. Det känns bra att hjälpa andra. Osjälviska människor är proaktiva genom att alltid försöka vara steget före.

Ta hand om dig själv och om andra. – Susanne Zachau

Det kan löna sig att vara osjälvisk och göra uppoffringar för andras skull. En studie som genomförts av forskare vid Stockholms universitet har visat att osjälviska personer får fler barn och högre inkomst jämfört med mer själviska personer.

Varför är vissa mer osjälviska än andra?

Vissa människor som är mer osjälviska än andra och de kan bero på aktiviteten i amygdala som är en del av hjärnan som behandlar känslor i synnerhet rädsla. Osjälviska människor uppfattar rädsla på ett mer intelligent sätt och framförallt andras rädslor.

Källa: Stockholms universitet, Journal of Personality and Social Psychology, Walden university

Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.