Ångest är en känsla som talar om hur vi mår

Betydelse
Ångest har en ursprunglig betydelse av ”trånghet i halsen”.

Ökad ångest, gaspedalen på
Har vi en stark ångest så är det en varningssignal som visar sig i kroppsliga uttryck i form av hjärtklappning, upprörd mage, tryck över bröstet och yrselkänslor, gaspedalen är på i hela kroppen. Psykiska och fysiska systemet är med full gas påslaget för fara och hot och beredd på att möta den på bästa sätt. Den starka ångestkänslan gör att det är svårt att koncentrera sig på något annat och upplevelsen är mycket obehaglig. Så också är armar och ben fyllda med blod för att kunna fly eller fäktas och är hypervaksamma i denna stund. Dessa kroppsliga uttryck är påslagna så länge en fara eller hot närvarande och ett litet tag efteråt

Sedan slår kroppen på bromsarna
Minskad ångest, bromspedalen på som motverkar ångestkänslorna genom att leta efter där inga faror eller hot finns. Det parasympatiska systemet (aktiveras när kroppen är i vila och inte är stressad) återställer ångestreaktionerna och lugnar ner kroppen igen. Upplever vi en fobi slår kroppen inte på bromsarna, parasympatiska systemet aktiveras inte. Vid fobi motverkas bromsandet av ångesten genom att leta efter faror där inga faror finns.

Viktiga funktioner med ångestmekanismen
Precis som det är viktigt att reagera att något är hotfullt i vår närhet lika viktigt är det att slå av när omgivningen är lugnare igen annars vet vi inte vad som är vad och då försvinner den funktionaliteten som ångestmekanismen har för oss. Det är mycket uttröttande att uppleva ångest ofta, vi blir utmattade och begränsade. Vi fokuserar mindre på behagliga saker. Det är naturligt att vara rädd och uppleva ångest, att veta när fara är nära. Det är ett hjälpmedel och underlättar livet på många sätt som signalerar för oss om vi ska delta i gemenskapen, fly eller fäkta, skratta eller gråta, känna glädje, förälskelse eller förlust. Känslorna är kittet i hur vi signalerar till andra vad vi tycker som vi visar i ansiktsuttryck, gester och vi förstår vad andra vill oss genom deras känslouttryck. Att vi upplever starka känslor ska inte ses som något negativt utan är effektivt för vår överlevnad och en viktig krydda i vardagen. Ångest kan vara det som hjälper oss att driva igenom en förändring.

Källa: Fri från oro, ångest och fobier

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.