Stress och rytmen i kroppen

Stress gör att vi tappar rytmen i kroppen

Rytmen i kroppen, hjärtat, pulsen och andetagen är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Rytmen genomsyrar hela vårt liv på många sätt, genom kroppens rytm, hjärtats rytm, andetagens rytm, hormonernas rytm, och årstiderna, dagsljuset, nattmörkret har en utvändig rytm. När vi upplever stress tappar vi rytmen i kroppen. För att hormonerna, kortisolnivån, hjärnan, hjärtat, pulsen och andetagen blir påverkade av den ökade stress som vi upplever.

 

Hur kortisolrytmen blir påverkad av stress?
Vid normal stress har kroppens kortisol en hormonell rytm som är högre på morgonen och lägre på kvällen. Kortisolet är påverkat av dygnsrytmen av hypotalamus i hjärnan som är ett samspel mellan omvärlden, dygnsrytmen och kroppens inre delar. Hypotalamus upprätthåller rytmen i hormonbalansen när vi får ett tillfälligt stresspåslag. När vi upplever stress kan det uppstå en stress-reaktion som gör att hjärnan och kroppen ställer sig in på att kämpa eller fly, en kamp- och flyktreaktion. Upplevelsen sätter igång funktionerna i kroppen som ger ett stresspåslag. Stress-upplevelsen gör att den hormonella rytmen i kroppen, hjärtat, pulsen, andetagen och energin går på högvarv. För att återställa den hormonella rytmen och kortisolbalansen är det viktigt att efter ett stresspåslag, slå av på takten och vila eller göra något som ger återhämtning.

 

Vid långvarig stress, om stressreaktionen pågår i månader och år kan kroppens kortisol ge en utslätad dygnsrytm. Kroppens kortisol kan konstant antingen ge för höga värden under hela dygnsrytmen eller konstant för låga värden under hela dygnsrytmen. En utslätad kortisolrytm ger sämre stressrespons som i vanliga fall ska alarmera och tala om att kroppen ska förbereda sig.
Utslätad dygnsrytm och utslätad kortisolrytm kan vid långvarig stress ge långvariga skador på kroppens funktioner och vara sjukdomsframkallande för kroppen.

 

 

Hjälp kroppen att återhämta sig genom rytmisk musik
Det finns forskningsstudie som visat att trummande minskar stressen och förbättrar hälsan. Musikaliskt trummande kan få oss att slappna av, få oss att stressa av, hjälpa oss att släppa loss avstängda känslor, tar oss till nuet.

 

 

Copywright Mindfulnessmagazine.nu, Gothenburg

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.