Minska din stress genom att använda den positiva känslan tacksamhet 

Tack för dagen som varit idag. I morgon kommer en ny underbar dag.

Är du tacksam för tankar, känslor, aktiviteter eller handlingar i din vardag kan du minska din stress betydligt. Det kan vara att du är tacksam för maten du ätit, för en människa du pratat med, för någon som gjort något för dig. Du kan vara tacksam för dagen har fungerat som du planerat eller tacksam över din hälsa. Det skulle kunna röra sig om vad som helst, små som stora saker eller aktiviteter i livet. Eftersom positiva tacksamhetstankar, känslor och sinnesintryck gör att du minskar dina negativa stressreaktioner och de skyddar dig från stressiga händelser.

Ofta förstår vi vad tacksamhet är men är inte lika lätt att definiera. Är det en känsla? Är det en attityd? Är det en värdering? Tacksamhet kan betyda olika för olika människor och i olika sammanhang. 
Forskarna Robert Emmons och Michael McCullough har definierat tacksamhet som en tvåstegsprocess, inre igenkänning för att uppnå ett positivt resultat och yttre igenkänning för att uppnå positiv resultat. Klart är att det har fördelar för människor för fysiska och psykiska hälsan, lycka och tillfredsställelse. Andra fördelar är att tacksamhet ger bättre sömn, mindre trötthet och minskar inflammationer i kroppen.

Att utöva tacksamhet hjälper dig att underlätta välmående, reglera stress och har en positiv påverkan på fysiska hälsan. Fundera hur du kan utveckla din tacksamhet?

Tacksamhet kan hjälpa dig att:
Minska din stress
Frigöra energi
Öka självkänslan
Stärka sociala relationer
Upptäcka brister

Inom mindfulness är tacksamhet en attityd

Generellt kan det definieras som både en attityd och en värdering och en känsla


Källa: 
The Science of Gratitude
International journal of psychology, Gratitue, affect balance and stress buffering
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.