Må bra känslor är nyckeln till livsglädje och hälsa

Må bra känslor färgar vårt liv med positiva nyanser. Att uppleva en känsla av välbefinnande är inte bara behagligt det har även en djupgående inverkan på vår fysiska och mentala hälsa. Dopamin är en livsviktig signalsubstans. Utan den viktiga dopamin signalsubstansen hade kroppens system kommit i obalans och orsakat mindre livsglädje och hälsa. Må bra känslor kan vara nyckeln till ett lyckligare och hälsosammare liv.

Positiva känslor är som solstrålar för själen, de lyser upp våra dagar och skapar en varm atmosfär av välbefinnande. – Susanne Zachau

Kroppens reaktion på positiva känslor
När vi upplever positiva känslor som glädje, kärlek och tacksamhet aktiveras vårt belöningssystem i hjärnan. Dopamin är ofta kallat ”lyckohormonet” som frigör och sprider en känsla av eufori och tillfredsställelse. Denna kemiska reaktion har inte bara en omedelbar inverkan på vårt humör utan påverkar vår fysiska hälsa genom att minska stressnivåer och stärker immunförsvaret. 

Dopamin det så kallade ”lyckohormonet”
Dopamin är en neurotransmittor, och dess roll i kroppen sträcker sig över olika funktioner, inklusive reglering av humör och hälsa. Dopamin produceras i hjärnan och fungerar som en signalsubstans som överför meddelanden mellan nervceller. Dess påverkan på humör och hälsa är komplex och involverar flera interaktioner och mekanismer.

 1. Belöningssystemet: Dopamin är kraftigt kopplat till belöningssystemet i hjärnan. När vi utför eller upplever något som ger oss nöje eller tillfredsställelse frigörs dopamin. Detta stimulerar känslor av glädje och motivation och det hjälper till att förstärka beteenden som är kopplade till positiva upplevelser.
 2. Reglering av humör: Dopamin är också inblandat i regleringen av humör. Obalanser i dopaminnivåer kan kopplas till olika psykiska tillstånd som depression och bipolär sjukdom. För låga nivåer av dopamin kan associeras med bristande motivation, trötthet och känslor av nedstämdhet medan för höga nivåer kan kopplas till överaktivitet och impulsivitet.
 3. Rörelsekontroll: Dopamin är viktigt för att kontrollera motorik och rörelse. Minskade nivåer av dopamin är förknippade med sjukdomen Parkinsons vilket leder till symtom som skakningar och stelhet.
 4. Kognition och inlärning: Dopamin påverkar även kognitiva funktioner och inlärningsförmåga. Det är inblandat i processer som minne och uppmärksamhet.

Relationen mellan må bra känslor och hälsa
Forskning har tydligt visat att personer som regelbundet upplever positiva känslor har en ökad livslängd och minskad risk för olika hälsoproblem. Positiva känslor främjar också snabbare återhämtning från sjukdomar och kan bidra till att förebygga kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar.

Att vara medveten om sina må-bra känslor är som att äga en nyckel till dörren till en ljusare och friskare tillvaro. – Susanne Zachau

Vad är det som gör att du upplever må bra känslor

 1. Utöva tacksamhet: Att dagligen reflektera över och vara tacksam för det positiva i ens liv kan öka känslan av välbefinnande.
 2. Motion: Fysisk aktivitet frigör endorfiner vilket är kroppens naturliga må bra-hormon. Regelbunden träning är kopplad till förbättrat humör och ökat välbefinnande.
 3. Sociala relationer: Starka sociala band och nära relationer är avgörande för att uppleva må bra känslor. Gemenskap och samhörighet bidrar till en känsla av glädje och tillfredsställelse.
 4. Självreflektion: Att vara medveten om sina egna känslor och reflektera över dem kan hjälpa till att skapa en positiv inre dialog och främja känslan av inre frid.
I varje leende och varje skratt hittar vi nyckeln till en hälsosam och glädjefylld tillvaro. – Susanne Zachau

Må bra känslor är inte bara en trevlig bonus i livet utan en viktig faktor för vår övergripande hälsa och livskvalitet. Genom att aktivt sträva efter och odla positiva känslor kan vi skapa en grund för ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. Så låt oss fira glädjen, kärleken och tacksamheten – de känslor som lyfter oss och gör varje dag värd att leva.

Livsglädje och hälsa är två tätt sammanflätade element som bildar en grundläggande komponent i ett välmående liv. Att uppleva livsglädje handlar inte bara om att undvika negativa känslor utan snarare att aktivt söka och odla de positiva aspekterna av livet. 

Aspekter av hur livsglädje kan påverka din hälsa på ett positivt sätt

 1. Stresshantering: Livsglädje fungerar som en naturlig motvikt till stress. När vi känner glädje och tillfredsställelse, minskar vårt stressrespons, vilket i sin tur kan minska risken för stressrelaterade hälsoproblem som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.
 2. Immunförstärkning: Positiva känslor och en generell känsla av livsglädje har kopplats till en starkare immunfunktion. Människor som regelbundet upplever glädje tenderar att vara mindre mottagliga för infektioner och har snabbare återhämtningstider vid sjukdom.
 3. Sömnkvalitet: Livsglädje kan ha en positiv inverkan på sömnen. Människor som känner sig nöjda och glada har oftast bättre sömnvanor och lider mindre av sömnstörningar. En god natts sömn är avgörande för övergripande hälsa och välbefinnande.
 4. Hjärt-hälsa: Livsglädje kan skydda hjärtat. Studier visar att positiva känslor och optimistiska attityder kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att sänka blodtrycket och förbättra blodkärlens funktion.
 5. Livslängd: Forskning har också visat att människor som upplever en övervägande positiv syn på livet tenderar att leva längre. Livsglädje kan vara en viktig faktor som bidrar till en ökad livslängd genom att minska risken för kroniska sjukdomar och främja en sund livsstil.

För att skapa livsglädje och därmed förbättra hälsan är det viktigt att regelbundet ägna sig åt aktiviteter och relationer som ger glädje och tillfredsställelse. Det kan vara allt från att umgås med nära vänner och familj till att följa sina passioner och intressen.
Att förstå sambandet mellan livsglädje och hälsa ger oss verktyg att aktivt arbeta mot ett balanserat och friskt liv. Att prioritera och odla positiva känslor kan vara en investering i vårt långsiktiga välbefinnande och hälsa.

Författare: Susanne Zachau
Källa: Dopamine Nation av Dr Anna Lembke
Bild: NoName_13

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.