Idag den 10 oktober är det världsdagen för psykisk hälsa

Dagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år och har som syfte att öka medvetenheten om psykisk hälsa med det som rör frågor som är kopplade till psykisk hälsa i hela världen. Det är en global kampanj som gynnar öppenhet, förståelse och stöd för personer som lever med psykiska hälsoproblem.

Syftet med dagen för psykisk hälsa är mångfacetterat.  

I år läggs extra fokus på frågor som rör psykisk hälsa och välbefinnande ska vara lika och prioriterade för alla.

Dagen syftar till att sprida kunskap och öka medvetenheten om psykisk hälsa, sjukdomar och välmående. Genom att öka medvetenheten kan missuppfattningar och fördomar kring psykiska sjukdomar minskas. 

Ett annat viktigt mål är att minska rädslan för att prata om sina svårigheter på grund av skam och rädsla om psykiska ohälsa. Dagen för psykisk hälsa uppmanar till öppen dialog och stödjer dem som kämpar med psykiska utmaningar. 

Psykisk hälsa handlar inte bara om att hantera sjukdomar till goda vanor och metoder för att upprätthålla en sund psykisk hälsa och förebygga problem.

Dagen syftar också till att påminna människor om vikten av att stöd och hjälp till de som behöver det. Det kan vara i form av att lyssna, uppmuntra professionell vård eller bara vara närvarande för någon som kämpar med psykisk ohälsa.

Dagen för psykisk hälsa strävar efter att få samhället inklusive regeringar, organisationer och skolor att engagera sig i att skapa miljö som gynnar god psykisk hälsa. Detta inkluderar att göra psykisk vård mer tillgänglig och att öka välmående på arbetsplatser och i utbildningssystemen. 

Källa: Folkhälsomyndigheten
Bild: satheeshsankaran

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.