Ebbinghaus illusion

Hur upplevelsen är, av två cirklar som är lika stora men placerade på olika sätt

Ebbinghaus illusionen även kallad Titchener illusionen är en optisk illusion som består i en upplevelsen
av en storlek som är föränderlig.

Med andra ord, illusionen består av två lika stora cirklar som är placerade nära varandra, den vänstra cirkeln är omgiven av stora cirklar och den högra cirkeln är omgiven av små cirklar. Mittcirklarna är lika stora men de omgivande cirklarna är så olika stora som gör att upplevelsen blir att mittcirklarna uppfattas vara i olika storlekar, fast de är exakt lika stora.

Cirkeln i mitten ses i två olika perspektiv, upptill som mycket nära och nertill som mycket långt bort. Forskare har tolkat denna illusion som att vi har två separata vägar i hjärnan, en för synlig perception och en för handlandet.

 

Källa:
Psykologilexikon
Journal of Experimental Psychology. Illusion effects on grasping are temporally constant not dynamic

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.