Fruktan, hot och amygdala

Fruktan i en hotande situation

Emotioner är en uppsättning av handlingar som förbereder dig på att handla på något sätt som är relaterat till ditt inre eller yttre i samband med närmande eller undvikande av situationer. Fördelarna med dessa processer är att de tillåter flexibilitet i samverkan mellan dig, andra människor och din miljö. Vid fruktan eller hot i en situation har dina medvetna och omedvetna processer, sinnesintryck, värderingar, beslut stor betydelse i vår emotionella hjärna för dina överlevnadshandlingar.

 

När emotionen fruktan aktiveras motiverar det dig att försöka hantera den hotande situationen eller händelsen. Träffar du på ett farligt djur eller upplever en farlig situation säger den emotionella hjärnan till dig att du ska fly ifrån den hotande situationen.

 

Läs vidare: The role of the amygdala in human fear: Automatic detection of threat

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.