Bra och hövliga relationer minskar stressen på arbetsplatser

Enligt en ny bok “Mastering civility” om hövlighet på arbetsplatser ger detta bättre relationer och högre produktivitet. Författaren Christine Porath argumenterar att elakhet och ohövlighet ger mer skada än nytta på arbetsplatser.

 

Porath menar i boken att när anställda struntar och ignorerar människor, förringar samtal, offentligt hånar människor och samtidigt bringar skam över eller misskrediterar andra när det går fel skapar bara osäkra relationer och fientliga arbetsmiljöer. Elakhet har en giftig effekt på kreativitet och problemlösningar. Den kan störa din förmåga till uppmärksamhet som ger större risker till att göra misstag i arbetet.

 

När motsatsen praktiseras det vill säga praktisk hövlighet. Har detta många viktiga fördelar uttrycker Porath. Maktpositioner som visar vänlighet och som lyfter upp andra ses som varma, samarbetsvilliga, engagerade, flexibla, och respektfulla är beundrade som ledare och som människa. När ledare och anställda är hövliga mot varandra på arbetsplatser så ökar prestandan och kreativiteten och minskar risken för emotionell utmattning. Detta sprider sig ofta till alla anställda och därigenom förbättras kulturen i en organisation.

 

Vidare menar Porath att ohövlighet på arbetsplatser kan uppstå på grund av okunnighet eller brist på omedvetenhet, omedvetna fördomar, brist på erkännande.

 

Fem tecken på hövlig arbetsplatskultur gör att människor klarar sig bättre och blir därmed mer produktiva är att dela resurser, erkännande, tacksamhet, feedback, ändamål. Att skapa denna atmosfär gynnar hövlighet och förbättrar anställdas hälsa, prestanda och lojalitet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.