Bättre hälsa genom att uppleva naturen

Upplevelsen av naturen får dig att koppla av från vardagsstressen

Att gå in i skogen, ta en promenad och uppleva naturen är underbart. Vi mår bra i alla våra sinnen, tankar och känslor av att få inhämta naturupplevelsen.  

Du har bestämt dig för att gå ut på en skogspromenad. Du vill helt enkelt må bra, koppla bort din vardagsstress. Ju mer stressad du är desto tydligare märker du att det gör dig gott. Bestämd dig för en dag, en tidpunkt och en plats där du vill promenera i naturen. Har du bestämt dig för en skogspromenad, kan du få inspirerande och energivande upplevelser. Som när du sätter ner de första stegen in i skogsgläntan och solstrålarna försöker tränga igenom på väg in i promenadstigen som leder in i skogen.  Susningar från trädkronor bladförgreningar får dig att stanna upp en liten stund, att lyssna till om det finns något spännande att upptäcka. Grästuvorna har en grön härlig färg som finns vid båda sidorna av promenadstigen. Att få andas in doften, lyssna på alla ljud, susningar, fågelkvitter som når dina sinnen, former och kreativitet i alla naturens uppsättningar är inspirerande, rogivande och lugnande på samma gång.

En skogspromenad och upplevelser i naturen minskar stress, oro och ångest, sömnen blir bättre. Pulsen går ner och blodtrycket sänks. Du får tid till att tänka, känna, uppleva vad som är viktigt för dig i ditt liv just nu. Det ger nya hälsosamma perspektiv på livet.

Bättre hälsa i naturen

Naturmiljöer har enligt forskning positiva effekter på fysiska, psykiska och sociala hälsan och välbefinnandet. Välbefinnandet ökar när vi är i naturen och du känner dig mindre stressad, mindre irriterad och mindre utmattad. Ju längre bort från naturen man bor desto högre nivåer av stress kan du se. Naturen är i sitt innehåll rik på olika sinnesupplevelser. Genom att titta på naturen som ett fönster, en bild eller en målning får vi en återhämtning som laddar upp energi och mental kapacitet. Det positiva som du upplever i naturen ger dig lugn, och ro, gynnar hormoner i blodet och signalsubstansen oxytocin. Hormoner och signalsubstanser stimulerar till bättre välbefinnande, fysisk avslappning och är ångestdämpande, förbättrar koncentration och inlärning.

Sociala kontakter och motion stimuleras och ger positiv hälsa. Aktivitet i naturen gör att du tränar kondition, balans, och motorik. Skelettet förstärks och underlättar rörligheten i kroppens olika delar. En kombination av att vara i naturens miljö och den fysiska aktivitet som en skogspromenad har avstressande effekter och är bevisligen positivt för hälsa och välbefinnandet.

Källa: Hälsa över gröna gränser

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.