Om förälskelse och hur det förbereder oss för kärlek

Om förälskelse och hur det förbereder oss för kärlek

Förälskelse är knutet till passionerad lycka, energi och närhet och som förbereder oss för kärlek som kan vara livet ut.

”Så här har jag aldrig känt. Det måste var ödet. ”Jag vill vara nära dig och vara med dig hela tiden. Jag längtar starkt efter dig, älskar dig och vill vara tillsammans med dig jämt. Vi håller om varandra hårt”. När vi två blir till en”-känsla där upplevelsen kan kännas som att bli helt uppslukad av den andra och av varandra”. – okänd

Hur många känner inte igen sig i förälskelsekänslor?
Förälskelsen är när hjärnan upplever en stark upplevelse av extraordinär passion, starkt begär och allt är ljuvligt. Vi vill att förälskelsen aldrig ska ta slut. Världen är ljuvligare än den någonsin varit. Allt i livet känns logiskt och relevant och allt är möjligt. Den fantasirika och produktiva förmågan ökar på alla plan i allt mellan himmel och jord. Vi klarar av att göra allt i världen. Vi känner kärlek som vi aldrig gjort förr och vill att den aldrig tar slut. Den andra personen upptar plötsligt alla ens tankar och allt annat blir mindre viktigt. Hunger och trötthetskänslor minskar, sexlust och närhetsbehovet ökar. Starka band börjar knytas som en förberedelse för eventuell mer varaktig kärlek.

Vad händer i hjärnan och kroppen vid förälskelse?

Signalsubstanser i kroppen vid förälskelse
 början av en förälskelse och en attraktion av en människa aktiveras belöningssystemet som påverkar de kemiska signalämnena i kroppen. Förälskelse blandar bland annat in signalsubstanserna dopamin, noradrenalin och serotonin. Dessa signalsubstanser är viktiga för välmående och hälsa. De anpassar sömn, blodtryck, kroppstemperatur och matlusten. Balansen mellan dessa signalsubstanser rubbas lätt när vi är förälskade. Noradrenalin och dopamin stiger och samtidigt minskar serotonin. Noradrenalin gör att hjärtat dunkar snabbar och blir lätt svettiga i handflatorna. Dopamin är en signalsubstans för belöningssystemet och förälskelsens lyckokänslor. Vilket påverkar hjärnans belöningssystem och genom dopamins effekter kan förälskelse liknas med en drog. Vi blir beroende av vårt förälskade objekt då det ger oss en känsla av belöning och välbefinnande. Förälskelsen är en stark känsla. Förälskelsen rubbar den kemiska balansen i hjärnan som med de flesta system i naturen vill även signalsubstanserna återfå sin naturliga balans.

”Den passionerade förälskelsen innebär ett dopaminrus i hjärnan präglat av begär- och njutningsupplevelser. Som är intensivt, selektivt och lämnar lite plats för andra intressen”. – okänd

Hur länge varar en förälskelse?
Känslan av förälskelse varar vanligtvis bara en kort period, kan röra sig om allt från några veckor upptill ett år. Ju yngre man är desto kortare varar förälskelsen, men den är också desto intensivare. Förälskelsen kan också hålla på längre eftersom det är en blandning av sexuell lust och tillgivenhet.

Men så efter en tid förändras förälskelsen?
Att lära känna varandra kan ta väldigt olika lång tid, beroende på hur relationen ser ut, hur ofta man möts, förtroligheten, tillgivenhet, ärligheten gentemot varandra med mera. Belagt är att det kan ta mellan ett år till ett och ett halvt år för att släppa på den starka känslan av skönmålningen hos den andra människan. Mindre attraktiva drag upptäcks. Den passionerade förälskelsen kommer att successivt övergå i en mer balanserad, realistisk, hållbar och mogen kärlek.

”Ur ett evolutionärt perspektiv är det förståeligt att detta rus med tiden behöver balanseras och kompletteras med mys och pys hormonet Oxytocin så att en bredare vardaglig och kamratligare attraktion kan utvecklas, som ger utrymme för familjebildning, arbete och annat”. – Åke Pålshammar

Kärlek i en relation – stabilitet
Kärlek är en mycket givande upplevelse. Det är en kärlek som byggs upp försiktigt varje dag och beaktas och tas om hand av båda. Kärleksrelationen kan även behöva ingredienser av passion, intimitet och kompromisser som tar vid efter förälskelsens period.
I en kärleksrelation är båda som ett team som etablerar livets spelets regler mellan varandra genom känslor av tillgivenhet, att kommunicera, lyssna, empati, omtanke, delaktighet, generositet, lustfylld uppmärksamhet och ha en öppen dialog. Det kan handla om ett åtagande, att växa tillsammans. Genom det arbetet kommer lyckan och glädjen att komma. Att lära sig av och älska varje upplevelse tillsammans kommer att ge styrkan att fortsätta bygga förhållandet och relationen djupare bit för bit. Det är normalt att inte gilla alla allt hos den andra. Men skillnaden kan göra kärleken vacker och komplett och göra att man föredrar den andra framför andra.

Vad händer på kärlekens väg?
Allt är inte en dans på rosor utan i kärlek accepteras verkligheten som den ser ut.
Man löser problem tillsammans genom respekt, kompromiss och stabilitet. Det handlar inte om att uppoffra utan om att föredra tillgivenheten tillsammans. I ett hälsosamt förhållande i kärlek grundas på gemensamma, balanserade och hälsosamma syften.

”För att uppleva kärlek och älska varandra bör det finnas känslomässiga gränser”. – okänd

Kärlek är något vi kommunicerar
Kärlek kommunicerar vi till varandra genom våra handlingar, både de som syns och de som inte syns. Synliga beteenden är kyssar, kramar, titta varandra djupt i ögonen, sex, hålla handen, närhet till varandra. Inte synliga beteenden utan som bara kan upplevas hos sig själ är pirr i magen, varma känslor gentemot den andra man gillar, bli alldeles varm i hela kroppen vid närhet till varandra, tankar och känslor kring den man gillar som jag kan inte sluta tänka på honom/henne.

Passionerad kärlek och vänskaplig kärlek
Man kan säga att den passionerade kärleken innehåller starka emotionella känslor medan den vänskapliga kärleken innehåller tillgivenhet och omtanke. Ofta finns en kombination av olika former av kärlek i en relation.

Oxytocin kärlekshormon
Oxytocin har ett känt smeknamn kärlekshormonet. Hormonet är ett neuropeptidhormon i hjärnan. Hormonet bildas i hypothalamus och utröndras i hypofysen i hjärnan och ut i blodet. Oxytocin frisätts under förlossning, vid amning och vid orgasm. Hormonet blandar in hur vi reglerar känslor, reglering av anknytning till barn, gör oss lyckliga och har en lugnande effekt på kroppen. Hormonet gör att vi mår bra på många plan i livet. Hormonet är ett ”må bra” hormon som har betydelse för en kärleksrelation och påverkar den sexuella lusten, känslan av tillit, tillhörighet och gemenskap till varandra. Att ta hand om varandra på ett kärleksfullt sätt.

Definitionen av förälskelse enligt SOAB:

” refl., förr äv. dep., i fråga om förhållandet mellan man o. kvinna: fatta l. gripas av (urspr.: häftig l. oemotståndlig) kärlek (till ngn), bliva förtjust l. betagen (i ngn), bli kär; ofta med bestämning inledd av prep. i (förr äv. till l. med), angivande den som ngn fattat kärlek till; i förb. med bestämning inledd av prep. i äv. i överförd anv.: bli förtjust i ngt, intagas l. hänföras av ngt.”

Definitionen av kärlek enligt SOAB:

1) stark känsla l. böjelse för ngn, yttrande sig i en (oegennyttig) önskan om föremålets lycka o. välgång l. i glädje o. tillfredsställelse över att vara i dess närhet o. göra det till lags o. d.; innerlig tillgivenhet l. sympati (för ngn); ofta motsatt: hat, avsky. Kärlek till, förr äv. för ngn. Fatta, hysa (förr äv. dragakärlek till (förr äv. förngn. Bevisa ngn kärlek. Omfatta ngn med (uppriktig) kärlek. Broderlig, faderlig, moderlig, sonlig kärlek.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.