Lyssna på magkänslan – en kognitiv och intellektuell insikt

Att lyssna på magkänslan är en reflex som innebär att vi slipper tänka. Att känna på sig vad magkänslan säger är en emotionell upplevelse som kan upplevas sann eller falsk, rätt eller fel, klok eller oklok i en viss situation.  Man kan göra en skillnad mellanmagkänslan som är en emotionell upplevelse och intuition som är en kognitiv eller intellektuell insikt som man blir klar över.

Magkänslan är vår inre kompass vår intuitiva vägledning till sanning och harmoni. - Susanne Zachau

När man lyssnar på magkänslan använder man begränsad information och kan fungera bra om man är medveten om fallgroparna, när man inte har fullständig information. Att alltid ha fullständig information tillgänglig är tidsödande och hindrande i att komma framåt, om man inte är expert på ett område.

Forskning om magkänslan
Enligt en forskare inom neurovetenskapen Linda Rinman vid Florida State University borde man fokusera på den nerv som förbinder magen med hjärnan och har stark påverkan på beteendet hos människan. Metaboliska, hormonella och immunologiska samverkansmekanismer hos matsmältningssystemet har ett komplicerat förhållande till känslomässiga delar i hjärnan. Signaler från mag-tarmkanalen kan förstärka handlingar som får oss att undvika vissa situationer, vi lyssnar på magkänslan.

Att lyssna på magkänslan kan ses utifrån olika perspektiv
Genom att bli medvetna om vad det är som styr oss, att man tror att man tänker rationellt men kan tänka emotionellt. Magkänslan är en form av en snabb autopilot, som kräver väldigt lite energi och väldigt lite tankeverksamhet. Den har utvecklats för att man ska kunna ta snabba beslut och undvika omedelbara faror i farliga situationer. I möte med andra människor behöver vi göra mer nyanserade upplevelser och att använda intellektuell insikt, utifrån kunskap och erfarenhet fatta beslut för att inte gå miste om betydelsefull kompetens. Lite mer långsamt och eftertänksamt, ta känslan på allvar och reflektera över den.

Vad är magkänslan
Magkänsla är en term som används för att beskriva en subjektiv känsla eller intuition som människor upplever i magområdet, särskilt i buken eller bröstet. Det är ofta förknippat med en känsla av att något är rätt eller fel, även om det inte nödvändigtvis kan förklaras med logiska argument eller bevis. Magkänslan är kopplad till våra känslor, instinkter och djupare känsloreaktioner.

Många människor beskriver magkänslan som en sorts inre röst som hjälper dem att fatta beslut och navigera i olika situationer. Det kan vara en värdefull guide i livet och används ofta när man måste fatta snabba beslut eller när man inte har tillräcklig information för att analysera en situation rationellt.

Magkänslan är särskilt vanlig i sammanhang där det handlar om att lita på sin intuition eller följa sitt hjärta. Det kan vara när man väljer en livspartner, tar en risk i karriären eller helt enkelt när man ska göra ett val som känns rätt på ett djupare, känslosamt plan. Ibland kan magkänslan vara i konflikt med logiskt tänkande eller rationella överväganden, och det kan vara en utmaning att bestämma vilken väg man ska följa.

Magkänslan en inre känsla eller intuition som människor upplever i buken eller bröstet och som hjälper dem att fatta beslut och navigera i livet. Det är en viktig del av hur vi använder våra känslor och instinkter för att vägleda våra handlingar och beslut.

Läs gärna boken om: Magkänslans intelligens

Källa: Psykologilexikon
BIld av S. Hermann & F. Richter från Pixabay


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.