Våra jag-funktioner

Våra jag-funktioner

Självförtroende och självkänsla är två av våra jag-funktioner som vi dras med här i livet.

Vad är självförtroende?
Självförtroende innebär tillit till den egna förmågan att prestera, att vara kompetent, att klara av besvärliga
situationer och hävda sig i olika sammanhang. Det kan handla om arbete, privatliv, sociala sammanhang
eller andra områden. Självförtroendet kan variera från dag till dag och kan höjas genom bekräftelse.
Har man en tilltro till den egna prestationen inom ett område, så är det nära kopplat till motivationen.
Har du ett självförtroende på fotbollsplanen brukar motivationen vara extra stark för att få laget till toppen.
Självförtroende sitter i våra tankar i hjärnan och utifrån våra erfarenheter.

Lågt självförtroende
Lågt självförtroende innebär att du undviker att göra vissa saker, gömmer dig i gruppen och tar inte ansvar.
Undviker att ta en risk och är rädd för att misslyckas. Du känner dig otrygg eftersom du inte har erfarenheten
av ett nytt område som du hamnat i. Du vill byta arbete men undviker detta och kanske arbetar med något du
inte vill.

Hur ökar du ditt självförtroende?
Du är öppen och nyfiken inför nya situationer, upplevelser och uppgifter. Du kanske sätter upp alltför höga men
realistiska krav och mål för dig själv. Fokuserar på dem och arbetar intensivare för att nå krav och mål. Att våga
göra och utsätta sig för utmaningar utanför konfortzonen innebär att självförtroendet höjs.

Vad är självkänsla?
Självkänsla handlar om den grundläggande erfarenhet man har av sitt eget värde. Det är det rykte vi har inom
oss själva. Den grundinställning vi har till oss själva.

God självkänsla
En god självkänsla gör att du känner en inre trygghet. Det betyder att du vet vem du är, du står upp för dig själv.
Du accepterar dig själv och har respekt för dig själv. Du vågar sätta gränser och har en egen inre kompass som
du följer. Andra människor känner sig trygga i ditt sällskap. Du har energi att lyssna och att prata med andra
och är generös. God självkänsla är ett inre ankare som gör dig tung i botten och du känner dig trygg med v
em du är. Du är snäll mot dig själv och ser till att dina behov tillfredsställs och sätter tydliga gränser mot andra.
Du accepterar även dig själv och dina för- och nackdelar. Du får ha en dålig dag utan att du själv känner skuld.
Det är viktigt att ställa rimliga krav på dig själv. Har du god självkänsla och positiv inställning till dig själv hanterar
du svårigheter, stress och motgångar lättare än om du har negativ inställning till sitt värde som människa.

Låg självkänsla
Låg självkänsla innebär att du har en inre dialog där du hela tiden kritiserar dig själv. Du känner att du är en
misslyckad människa. Så borde du inte ha sagt. Andra gör det bättre än du gör det. Man känner att man inte
duger och den känslan finns kvar hela tiden och fräter sönder självkänslan. Du lever med en inre oro och hör
den inre kritiska rösten som säger att du inte duger något till. Du jämför dig med andra och blir aldrig riktigt
nöjd. Du är mer sårbar för oro, depression och ångest när du har låg självkänsla.

Hur ökar du din självkänsla?
Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt, i tankar och känslor. En stark självkänsla kan göra det lättare att
hantera stress, du är nöjd med dig själv, du känner dig värdefull och har bra sociala relationer.

Det går att träna upp självkänslan och bli starkare genom att ta hand om dig själv, äta bra, sova ordentligt,
röra på dig genom träning eller promenader, planera in aktiviteter som du tycker om och mår bra av.

Du kan försöka öka din kunskap om dig själv, försöka förstå dig själv, bli medveten om tankar, värderingar
du har om dig själv. För då blir det lättare att förstå dig själv och varför du gör som du gör. Om du kan ta
tag i problem, ta kontroll över ditt liv kan stärka självkänslan betydligt.

Du ska vara snäll mot dig själv, sätt gränser genom att säga ifrån om någon gör något som du inte tycker
är okey. Det kan vara svårt i början men precis som med annat blir det bra efter några gånger. Säg ja till
sådan du verkligen vill göra, det som känns bra, utmanande och spännande. Lika viktigt är det att säga
nej till sådant du inte vill göra eller som blir dåligt för dig. Det är okey att göra fel ibland och att du är en
bra människa ändå. Jämför dig inte med andra utan försök att umgås med fler människor som får dig att
må bra. Uppmärksamma framförallt bra saker du gör, har en bra vän, har tålamod, har kunskap om något,
uppmuntra dig själv, tillåt dig känna dig nöjd och testa att göra något nytt här i livet.

 

Källa:
Psykologilexikon
Personality psychology
Bild:
Susanne Zachau

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.