Automatiska tankar

Automatiska tankar i din hjärna

Automatiska tankar styrs från autonoma nervsystemet i hjärnan?

 

Du tänker hela tiden i din vardag, automatiska tankar utan att veta om det. Det sker utan att du vet varför du agerar just på det sättet oreflekterat och omedvetet. Automatiska tankar är snabba, spontana och flyktiga tankar och bilder som sker oreflekterat och omedvetet. Automatiska tankar kan var till nytta och de kan vara ohälsosamma.

 

Automatiska tankar som är till stor nytta

Börjar det storma, blåsa, snöa eller regna mycket kraftigt vilket automatiskt skapar ångest så tänker du ”jag måste vara försiktig eller köra försiktigt och omedelbart försöka komma inomhus på ett säkert sätt”.

 

Automatiska tankar som kan vara ohälsosamma

Anställd på arbetet som inte hälsar på dig vilket automatiskt kan skapa ångest så tänker du ” jag är inget värd något, blir utmattad, nervös, orolig och osäker. Jag duger inte som jag är”. Det kan vara vardagliga tankar som upplevs i din närhet. En anställd som ser ledsen ut och du tolkar det som att det är du som är orsaken. Du är inte medveten om att de automatiska tankarna har framkallat detta. Det går att förändra automatiska tankar som är ohälsosamma. Genom att tänka ”kan jag hjälpa anställd som ser ledsen ut eller anställd som inte hälsar på dig? Du har genom detta ändrat ditt synsätt på dina automatiska tankar och du ändrar samtidigt synen på dig själv.

 

De automatiska tankarna är snabba, spontana tankar, bilder, livsregler och inlärd kunskap och erfarenhet. De är ofta ytliga, fragmentariska och inte särskilt välformulerade meningar i hjärnan. De kan beskrivas mer som snabba uttryck ”Hungrig, Skönt, Hjälp, Pinsamt”, eller som en inre dialog” Jag måste fixa detta, Jag måste vara försiktig, Det är gick ju bra”. Tankarna kan beskrivas som ett scenario som utspelar sig i tankarna”, en bild med ett vinnarlag på en match”.

 

 

Tankefällor – felaktiga slutsatser

Tankefällor som kan uppstå vid automatiska tankar har visat sig gälla för alla människor. I överdriven form kan de ställa till bekymmer. Det kan vara lätt att känna igen dig i några av de tankefällor som beskrivs nedan.

Selektiv uppmärksamhet innebär att du väljer ut en enda detalj ur ett större sammanhang och sedan bildar dig en egen uppfattning om situationen endast utifrån den detaljen som du valt.

Förhastade slutsatser när du alltför snabbt drar slutsats på helt ogrundade uppgifter om hur det egentligen förhåller sig.

Övergeneralisering när du förstorar upp betydelsen eller situationen av en händelse, eller minska ner betydelsen eller situationen av det inträffade.

Personalisering innebär att du tar på dig ansvaret, skulden eller skammen för något som inträffat utan anledning till att göra detta.

Allt eller intet-tänkande är när du kategoriserar i svart eller vitt tänkande. Det uppstår ett väldigt stelt tänkande och sättet att se på tillvaron. Vilket ger svårigheter att nyansera synsätt och perspektiv på automatiska tankar och situationer.

Känslotänkande är när du är övertygad om att dina känslor verkligen avspeglar just din verklighet. Om du känner dig rädd är situationen farlig, oavsett grund eller fakta för att det är så eller inte.

Etikettering innebär att du värderar och sätter negativa etiketter på dig själv och på tillvaron och på andra i din omgivning. Det uppstår överdrivna sanningar och mindre verklighetstrogna synsätt. ”Jag är ointelligent och dum istället för att tänka ”Jag är otränad i att snabbt lösa detta matematiska problem”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.