Kreativa aktiviteter förändrar stressen

 

Att skapa, rita, teckna, måla, skriva eller utföra andra konstskapande aktiviteter är avkopplande, rogivande och ger långsiktiga förbättringar i hälsan. Forskare uttrycker att denna metod är underskattad. Att det är viktigt att förstå vad fritt flödande processer av konstskapande aktiviteter kan göra för att ge bättre välbefinnande i livet. Att skriva eller måla eller använda bildterapi eller bara skapa, håller ångest och oro borta.

I en studie har forskare undersökt effekten av konstskapande aktiviteter. Deltagarna höll på med konstaktivitet i 45 minuter. De fick veta att de hade möjlighet att skapa någon form av bilder med hjälp av olika material i en kort session. Det fanns inga förväntningar av hur det skulle se ut som färdigt resultat. De flesta skapade egna konstverk utan riktlinjer men det fanns hjälp och stöd tillgängligt för att ge hjälp. Före och efter den konstskapande aktiviteten mättes deltagarnas kortisolnivå som är ett stresshormon. Resultatet visade att deltagarna upplevde minskad stress. Deltagarnas upplevelse av konstaktiviteten varierade i viss omfattning. Några upplevde att det var avkopplande, trevligt sätt att lära sig mer om nya aspekter om sig själv och andra reflekterade över avsaknad av konst i det vuxna livet.

post-impressionist-1428129

Bild: Pixabay

Det är egentligen inte förvånande att olika konstformer kan vara till nytta för emotionella fysiska och psykiska hälsan. Tidigare studier med biomarkörer fysiologiska mått har rapporterat minskad stressnivå efter kortisolmätning på deltagare som har författat texter, musik och konst, fått uttrycka känslor och beteende som gett långsiktiga förbättringar i hälsan.

Fakta:

Kortisol är ett stresshormon som reglerar stressnivån, och slår på i kroppen när människor upplever fysisk eller psykisk stress och reagerar med kamp eller flykt som svar på hotfulla eller farliga situationer.

Kortisolnivåerna som sköter kroppens svar på stressiga situationer är vanligtvis högre hos personer under akut eller kronisk stress. Långsiktiga effekter av höga kortisolnivåer kan skada hjärnans struktur och kognitiva funktioner. Kronisk stress kan skada nästa alla delar av kroppen, från muskler såsom till hjärtat.

HPA-axeln (hypothalamic-hypofys-binjureaxeln) reglerar reaktioner på stress och är förknippad med fysiologisk stress. Vid stress och ökad kortisolnivå är ett tecken på underfunktion i HPA-axeln.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *