Detta kan hjälpa dig att hantera din psykiska hälsa, din hjärna mår bättre

Detta kan hjälpa dig att hantera din psykiska hälsa, din hjärna mår bättre.

Människor har mediterat i många år, flera årtusenden för att bättre hälsa. Meditation har visat sig ha stor betydelse för vår hjärna på olika sätt. Vi får bättre immunförsvar och bättre koncentration vilket visar sig i områden corpus callosum och corona radiata i hjärna. Det finns belägg för detta. I en forskningsstudie har deltagare fått meditera, avslappningsövningar, mentala bilder och träning av mindfulness. Detta resulterade i förändringar i främre cingulum cortex och förbättrad självreglering samt minskad psykisk ohälsa.

Referens: Tang.Y., Lu.Qilin., Geng.Xilujuan., Stein.A.E., Yang.Y., & Posner. I. M. (2010). Short-term meditation induces white matter changes in the anterior cingulate

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *